Salgsledelse

Bedriftsinterne programmer

Vi tilpasser kurs, samlinger og utviklingsprogram. Vi legger igjen salgs- og arbeidsmetoder i salgsledelse som gjør medarbeideren god og trygg i relevante kundesituasjoner.

Kursene tilpasses nysalgsrollen fra å finne riktige kunder, kvalifisere og lede og ha progresjon gjennom hele salgsprosessen. Eller i KAM-rolle med oppfølging av eksisterende kunder, oppfølging av store krevende kunder eller kundeportefølger. Eller tilpasning og trening på spesielle og mer kritiske situasjoner selgeren må kunne håndtere.

Åpne kurs

Her får du salgsfaget inn i hendene. Dette er metodisk resultatgivende salgsopplæring og salgsledelse som virker for å oppnå salg og salgsresultater. Her lærer du effektiv salgsmetodikk som de beste rådgivende løsningsselgere i markedet benytter. 

Kursplan og informasjon om kursene finner du her.

Nettkurs

Vi har utviklet et intuitivt og tematisert nettkurs i best praksis i løsningssalg B2B og selvledelse, motivasjon og måloppnåelse. Nettkursene er laget slik at de enkelt kan benyttes i bedriftens salgsledelse og salgsutviklingsprogram, eller av den enkelte selger som skal spisse salgskompetanse på et av salgsutviklingstemaene.

Nettkursene er app-basert og inneholder, videoer, praktisk teori, oppgaver, trening og quiz.

Treningsmetoder

De beste trener. Og de trener mye. Vi har gjennom mange år utviklet  effektive og motiverende treningsmetoder i salgsledelse og prosessledelse, uansett funksjon eller bakgrunn på deltakerne. Metodene er konkrete, motiverende og relaterer seg til de aktivitetene medarbeideren ønsker å utvikle.

Trening i arbeidssituasjoner

Vi lærer bort hvordan bedriftens salgsledelse, mentor eller operative leder skal få best effekt av oppfølging av sine medarbeidere ute i konkrete arbeidssituasjoner. Metodene er laget for operative ledere i salg som deltar sammen med sine medarbeidere for å få ønsket og varig effekt av utviklingsprogrammet.

Tilpasset håndbok

Mange av våre kunder ønsker å ha en konkret arbeidsmetode i salg og salgsledelse å ta med seg videre, slik at virksomheten selv kan bruke dette i hverdagen. Vi lager en håndbok, lærebok eller kvalitetsprosedyre som viser essensen av det vi sammen har arbeidet med i vårt program.

Håndboken blir et oppslagsverk og kvalitetsdokumentasjon som forteller konkret hvordan vi ønsker å arbeide og utvikle oss for å være i teten. 

Salgsledelse er å gå foran

Alt starter med et salg.

Alle er organisasjonens ambassadører. Vi trener noen av Nordens mest profesjonelle salgsmiljøer innenfor fag- og løsningssalg.

Vi er profesjoenlle på salgsledelse og utvikler selgere, ledere og alle fagfunksjoner i salg på en slik måte at bedriftens medarbeidere er motivert og komfortable i salgsrollen. Det gir meget gode resultater for våre kunder.

En av våre kursdeltakere uttalte etter en samling: “Jeg gjorde som vi trente på sist. Litt tøft å gjøre enkelte ting på en ny måte, men jeg må innrømme det gav forbløffende god effekt. Gleder meg til neste gang!”

Tindre ønsker å være “best på det som virker”. Det som gir synlige og rask effekt på omsetning og resultat.

Vi har arbeidet med over 140 virksomheter og trent over 5000 selgere, konsulenter og ledere. Det er beste praksis i salgsledelse, løsningssalg, motivasjon og trening som gjelder når vi utvikler våre bedriftstilpassede programmer. Det skal stemme med bedriftens eksisterende organisasjonskultur.

Og det skal gnistre av god energi. 

Selgende kundebehandling

Det ligger store gevinster i å utnytte bedriftens kontakt med kunden. Økt kundetilfredshet gir økt salg.

Terskelen for bytte å leverandør i dag er svært lav. Ofte kun noen tastetrykk. Dette medfører at en misfornøyd kunde synes det er enklere å bytte leverandør, enn å klage.

Vi arbeider med å bevisstgjøre den enkelte medarbeider på hvor viktig rolle de alle har i all kundekontakt. Det gjør medarbeideren mer verdifull for kunden og vår bedrift. Og det bidrar til økt motivasjon og bedre organisasjonskultur.

«Salgsfaget er et av virksomhetens absolutt viktigste kompetanseområder. Slurver man med å utvikle salgsfunksjonen, går bedriften under.»

«Alle som på noen måte er i kontakt med kunden må ha kompetanse til å mestre situasjonen. Summen av det vi prestere i all kundekontakt er vårt virkelige produkt.»

«Vi jobber med salgsledelse hos noen av de beste salgsorganisasjonene. De som bruker all sin tid på kundene. De som kontinuerlig spisser sine salgsferdigheter for å klare salgsmålene, og for å oppnå lojale kundeforhold.»