Påvirkning og innflytelse

Kundestrategier som virker

Å utvikle gode kundestrategier og kundeplaner, krever erfaring og fortsåelse for hvordan KAM-er, selgere og relasjonutviklere arbeider når de når de drar i land storfisken. Vi benytter en godt egnet modell, når vi hjelper selgerne til å lage sine kundestrategier. Den bygger på beste praksis i salgsledelse fra de som virkelig har lykkes med å hente de største kontraktene og vunnet de viktige anbudskonkurransene.

Relasjonogram®

Et av våre verktøy i salgsledelse og utvikling av kundestrategier er Relasjonogrammet®. Bruk av Relasjonogrammet er helt sentralt når vi planlegger, leder og utvikler vår innflytelse i en omfattende beslutningsprosess. Relasjonogrammet hjelper oss i å finne hindringene og se mulighetene, legge opp en god og effektiv plan og justere inn kontinuerlige endringer i beslutningsforløpet, helt fram til beslutningstidspunktet.

Bedriftens bruk av Relasjongrammet® i moderne salgsledelse gir et kraftig konkurransefortrinn.

Relasjongrammet® er utviklet med bakgrunn fra beste praksis i salgsledelse og strategisk salg til privat og offentlig sektor. Her finner du metodene og årsaken til hvorfor vinnerne av storkontraktene fikk kontraktene.

Samlinger og deltakelse

Vi gjennomfører work-shops og samlinger knyttet til salgsledelse for team og individuell oppfølging. Vi deltar også i salgsprosesser, kundesituasjoner og gjerne hele veien fra å finne de riktige strategiske kundene å satse på, gjennom hele beslutningsprosessen, helt fram til beslutning.

Påvirkning og innflytelse når valgene gjøres

Påvirkning og innflytelse er et eget fag. Mange virksomheter kommer aldri fram til bordet når de store beslutningene fattes. Mange har blitt avspist med at andre har blitt valgt, uten reell begrunnelse. Og uten at vi har fått vist hva vi står for.

Vi har over 30 år utviklet et rammeverk og en effektiv metodikk i strategisk og operativ påvirkning og innflytelse i organisasjoner og beslutningsprosesser. En metode i salgsledelse som sikrer at din virksomheten er med helt fram til suksess.

Rammeverket og arbeidsmetodene gir et sterkt konkurransefortrinn. Bruk av Relasjongrammet® er grunnstammen i strategisk påvirkning og innflytelse.

 

 

Etiske retningslinjer for strategisk påvirkning og innflytelse.

Metodene i strategisk påvirkning og innflytelse er meget effektiv, bygger på lang praksis og sikrer måloppnåelse.

Vi benytter vår kompetanse, gir råd og arbeidsmetoder til virksomheter som bygger sin eksistens på en åpen, ærlig og sunn etiske plattform. Vi må forstå og akseptere våre oppdragsgiveres misjon, målsetninger og holdninger når vi går inn i et engasjement.  

Slike forhold avklarer vi i tidlig fase av et samarbeid.

Det er ingen snarveier eller quick-fix hvis du ønsker å delta i de store og viktige beslutningsprosessene, komme til forhandlingsbordet og vinne de store kontraktene.

Alle anbudsprosessene kan vinnes, bare kompetansen, viljen og ressursene er på plass.

Strategisk påvirkning og innflytelse er et eget fag som vi gjerne lærer bort. Det koster ikke noe å bare ta kontakt og høre hvordan vi arbeider.

Det er en god start.

«Vi er ikke spesielt opptatt av gamle slitne nettverk og gutteklubber.
Vi lærer bort hvordan man etablerer og utvikler nye nettverk vi trenger for å nå nye mål.»

«Hvis du ønsker å få de store fiskene på kroken krever det spesiell kompetanse. Vi forteller hva som trengs og hvordan dine bedrift får det til. Og vi er med hele veien hvis du vil. Ingen tviler på at vi treffer når vi har bestemt oss.»

«Hvis din bedrift ønsker seg 5 nye storkunder innen to år, er vi sikre på at du minst får 2 av dem. Men det krever at vi må følge strategiene og metoden vi blir enige om, helt fram.»