Organisasjonsutvikling

Bedriftsinterne programmer og prosessledelse for inspirasjon, utvikling og måloppnåelse

Vi tilpasser kurs, samlinger og utviklingsprogram knyttet til bedriftens situasjon. Vi er prosessleder og definerer sammen med bedriften hvor vi står, utvikler mål, bestemmer strategier og lager plan for å komme dit bedriftens ønsker.

Vi deltar gjerne i hele prosessene til vi er trygt i havn.

Mentor - sparringpartner

Det er viktig å ha noen å snakke med som ikke har samme motivene som andre rundt deg i hverdagen. En som ser deg fra utsiden, og bryr seg om deg i dag og videre i karrieren.

Som mentor deltar vi sammen med daglig leder, operative leder eller fagressurs i bedriften. Vi er sparringspartner, stiller spørsmål og gir råd på en motiverende og avslappende måte. Vi bidrar til å konkretisere utviklingsområder. Vi snakker om det som brenner mest, får sortert tankene. Hva er viktig nå? Og framover. Og vi stiller krav og følger deg opp hvis ønskelig.

Det vi med sikkerhet kan si, er at det er verdt tiden.

Fra situasjonserkjennelse til sunn vinnerkultur

Vi har utviklet en kvalitativ undersøkelsesmetode for virksomheter som gir en svært god forståelse av den virkelige situasjonen bedriften er i.

Undersøkelsen beskriver konkret hva alle medarbeiderene mener om de områdene vi ønsker å kartlegge. Det kan være arbeidsmiljø, lederskap, kollegaer, samspill, kommunikasjon, faglige områder, verdikjeden, arbeidsmetoder o.a. Alle får si sin mening, og alle blir hørt. Medarbeiderne står bak erkjennelsen av hvor vi står og tar selv eierskap til plan for å komme inn i en ny ønsket situasjon.

Undersøkelsesmetoden må ikke sammenstilles med “webbaserte/digitale klimaundersøkelser”. Den kvalitative undersøkelsesmetode vi benytter er dynamisk og behovstilpasset, gir personlig eierskap og er motiverende for den enkelte medarbeider. Metoden går dypere og treffer godt. Resultatene fra undersøkelsen er konkrete og alle involverte erkjenner virksomhetens situasjon. Undersøkelsesmetoden er  effektiv og utviklet slik at den krever lite ressursbruk.

Generisk utviklingsmetode for praktisk forretningsutvikling

Når vi gjennomfører forretningsutviklingsprosesser benytter vi en generisk metode som bygger på det beste fra flere anerkjente startegiutviklingsmetoder. Det er sjeldent vi opplever at nye fancy elementer i forretningsutviklingsprosesser bidrar til bedre strategiplaner. Vi er pragmatiske til metode. Vi tilpasser og benytter det som er mest formålstjenelig for å komme fram til en lønsket forretningsplan.

For våre kunder er det viktigst at prosessen blir godt og trygt ledet, at deltakerne er engasjerte, motiverte og gir alt for en strategi som får bedriften til nå de store målene.

Organisasjon og kultur

Når vi besøker en virksomhet tar det kun sekunder før vi sanser energien i rommet. Etter noen minutter kjenner vi om vi er i en vinnerkultur med moment, farge og sjel. Eller en organisasjonskultur som gir oss en følelse av å måtte være på vakt.

En kultur uttrykker seg hele tiden. Kraftig og tydelig. Uansett arbeidsoppgaver eller formålet med virksomheten. Kulturer kan uttrykke entusiasme, glede og positiv energi. Eller frykt, misnøye og negativ energi. Hvordan kommuniserer menneskene, hva utstråler de, hva fyller de rommet med?

Hva forteller organisasjonskulturen til sine kunder og omgivelser?

En leder bestemmer hvilken kultur vi har i teamet og virksomheten. Lederen går foran og viser vei, ser alle og bryr seg. En moderne leder arbeider bevisst med å få det beste ut av sine folk. Få forskjellige personligheter til å bli en samlet suksess. Ledere som lykkes har sterk fokus på individet, justere inn kursen mot felles mål og måler sin suksess i medarbeidernes adferd.

Det gir de beste resultatene.

Forretningsutvikling

Tindre AS har gjennomomført mange strategiprosesser. Felles for dem alle er at vi oppnår en god forståelse for hvor virksomheten står i dag og hvor vi egentlig vil. Vi definerer hvilke faktorer som påvirker ferden mot våre mål og visjoner. Det er ofte slik at de individuelle mål i ledergruppen og organisasjonen ikke stemmer godt nok overens med den retning og den visjon virksomhetens eiere og leder ønsker

Vi søker å finne de rasjonelle argumentene for å gjøre de riktige tingene. Og vi bevisstgjør de følelsesmessige og irrasjonelle faktorene som veldig sterkt påvirker hvor vi vil. Vi kommer fram til en troverdig og motiverende virksomhetsstrategi som gir resultater og økt verdi, fra visjon til prestajon.

Å lage gode forretningsstrategier betinger aktiv deltakelse, eierskap til strategien og forpliktelse fra alle som deltar i prosessen.

Tindre AS bruker anerkjente strategiutviklingsprosesser. Vi tilpasser prosessene, slik at vi kommer fram til ønsket resultat. Prosessene består av flere elementer og er dynamisk. En god prosess må tåle at alt kan skje, under og etter prosessen er gjennomført.

Vi tror på levende strategier, som justeres løpende og som ikke er for omfattende. Det som ligger i forretningsplanen skal være en nyttig og praktisk styringsmodell. Justeres et element i en forretningsplan, påvirker det gjerne andre forhold som også må tas hensyn til.

 

«Hvorfor føler jeg at jeg flyr når etter at jeg har besøkt en vinnerkultur?»

«Det meste av handlinger skjer ubevisst og styres av irrasjonelle faktorer. Vi må bruke vår fornuft på å forsøke å forstå og håndtere menneskers adferd på en rasjonell måte. Det er avgjørende for å få nødvendig innflytelse i beslutningsprosessene.»

«Skal vi beholde de beste folkene krever det at vi hele tiden arbeider med å utvikle vårt arbeidsmiljø til et sted medarbeiderene ikke vil forlate.»