Om oss

Forskjellen på å grue seg eller glede seg til neste salgsmøte, ledermøte eller styremøte påvirker alt du tenker og gjør.

Vi klarer å forstå hva du som leder, selger og konsulent trenger for å lykkes. Vi har selv vært i situasjonen mange ganger.

Tindre AS

Vi arbeider med å utvikle virksomheter og bedriftskulturer til å bli attraktive for kunder og medarbeidere.  Vi arbeider med samspill, lederskap og forretningsutvikling. Vi ønsker å få alle medarbeiderne til å aktivt delta i å utvikle virksomhetens kunder. Vi er spesialister på salgsledelse og kundebehandling og å få gjennomslag gjennom metodisk påvirkning og innflytelse i omfattende og viktige beslutningsprosesser. Alt er knyttet til virkelige situasjoner.

Tindre bygger sine kurs og programmer på en motiverende læringsarena som virker og varer.

All vår aktivitet bygger på:  Fra visjon til prestasjon! og Best på det virker!

Kompetansenettverk

Tindre samarbeider med et nettverk av dyktige ressurspersoner med kompetanse innenfor organisasjon- og forretningsutvikling, salgsledelse, omstilling, bedriftsøkonomi, jus, rekruttering og search, management for hire, karriererådgivning og ledelse.

Ivar Årnes

Ivar Årnes

Bakgrunn

Årnes har lang fartstid innen virksomhetsutvikling, ledelse og salgsledelse. Han har deltatt i oppstarten av en rekke selskaper, og hatt flere topplederstillinger.

Som konsulent har Årnes vært prosessleder i 150 bedriftsinterne prosesser og utviklingsprogrammer, og gjennomført mer enn tusen kurs, program og foredrag siden han startet som bedriftsrådgiver i 1996. Han har som bedriftsrådgiver og mentor utviklet metoder som omfatter beste praksis innen bedriftsintern opplæring, trening og on-the-job training.

Årnes arbeider med grundere i oppstartsfasen, etablerte bedrifter i vekst og omstilling og selskaper som er i en total restrukturering. Han var sentral i overtakelsen og restruktureringen av Enitel konkursen, som omfattet Norges nest største konkurs gjennom tidene.

Ivar Årnes er utdannet maskiningeniør med tilleggsutdannelse i marin teknologi og bedriftsøkonom fra BI. Han er sertifisert bruker av bl.a. Big Five (Neo Pi-r) og JTI (Jung Type Index). Årnes har utviklet pedagogiske verktøy og metoder for bruk i personlig utvikling og trening i arbeidssituasjoner for god mestring i arbeidssituasjoner.

Profil

Årnes arbeider etter en filosofi om å få mennesker motivert til å ta ut det beste av sitt talent. Alle har særtrekk og kompetanse som er er verdifullt og som må brukes på beste måte.

Han tar ansvar og legger stor prestisje i å fullføre de løpene han starter. Og han avslutter og leverer sine oppdrag som avtalt.

Årnes er energisk, uhøytidelig og direkte i stilen, og bruker mye humor. Med sin erfaring i å utvikle ekte vinnerkulturer oppnår han gode tilbakemeldinger fra sine kunder og oppdragsgivere. Årnes sine kunder og kontaktpersoner kommer stadig tilbake, år etter år.

Hans motto er «Best på det som virker!».

JTI/Myers-Briggs profil: ENFJ.

Kontakt Ivar Årnes på mob.tlf. : 9344 8275 eller e-post : ivar.arnes(a)tindre.no
Ivar Årnes

“Når du har kjente på å være i en ekte vinnerkultur vil du alltid tilbake dit. Det vil alltid være referansepunktet i din karriere.”

Ivar Årnes, Tindre AS